Ärikliendile suunatud teenused

HEAKORRATÖÖDE (puhastamine ja koristamine) tegemine kinnistul ja hoones/hoonetes sisaldab kõiki neid tegevusi, mis on seotud ettenähtud puhtuse tagamisega ning kinnistul ja hoonetes (ruumides tervikuna ning üksikutel tarinditel) tekkinud mustuse ning jäätmete kõrvaldamisega. Heakorratööde tegemisel on järgmised põhilised eesmärgid:

  • saavutada korrastatavate ruumide ja pindade esteetilisus (esinduslikkus ja meeldivus) esmajoones kasutajatele;
  • tagada ohutus kasutajatele (nt likvideerides jääst ja märgadest puulehtedest tulenevat libedust või kõrvaldades lumest ja langenud okstest tekkinud takistusi)
  • tagada hügieenilisus kinnistul kõrvaldades haigusi tekitada võivat mustust (haiguste profülaktika) ning likvideerides haiguste võimalikke edasikandjaid (putukate ja näriliste tõrje);
  • tasakaalustada kinnisvara eluea jooksul ilmnevaid tehno-majanduslikke protsesse: mustuse pikaajaline toime vähendab eriti tarindite pinnakatete eluiga (seega pikeneb kasutatavus); liigne ning põhjendamatute tehnoloogiate kasutamine puhastamisel (pesemisel, küürimisel) vähendab pinnakatete vastupidavust ja esteetilist välisilmet.

Heakorratööde (puhastamine ja koristamine) käigus ei toimu ühegi tarindi, eseme ega pinna tehnohooldust, so selle osalist ega täielikku asendamist, parandamist ega parendamist. Heakorratööde põhieesmärk seisneb olemasolevate ehitiste ning nende valmistamisel kasutatud materjalide kvaliteeditaseme säilitamises.

Hoolduskoristus

HOOLDUSKORISTUS on teenus, mille osutamisel on lepinguliselt täpselt kindlaks määratud tööde teostamise maht, sagedus, kellaajad, puhtusaste ja sisekord.

Eripuhastustööd

Majahoidja teenus / välisterritooriumi korrashoid

Varustamine