Majahoidja teenus/ välisterritooriumi korrashoid

  • igapäevane territooriumi puhastamine
  • prügiurnide tühjendus
  • prügikonteinerite alusplatside korrashoid
  • autoparklate, bussipeatuste, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje
  • libedustõrje
  • lume äravedu
  • erinevad suurpuhastused
  • muru niitmine

Suurte ja komplekssete hangete (näiteks linnaosade heakorra tagamisel) puhul korraldame territooriumite hooldusel haljastuse, prügiveo, lumetööde ja tänavate hoolduse hankelepingute täitmist.