Ärikliendile suunatud teenused

HEAKORRATÖÖDE (puhastamine ja koristamine) tegemine kinnistul ja hoones/hoonetes sisaldab kõiki neid tegevusi, mis on seotud ettenähtud puhtuse tagamisega ning kinnistul ja hoonetes (ruumides tervikuna ning üksikutel tarinditel) tekkinud mustuse ning jäätmete kõrvaldamisega. Heakorratööde tegemisel on järgmised põhilised eesmärgid:

 • saavutada korrastatavate ruumide ja pindade esteetilisus (esinduslikkus ja meeldivus) esmajoones kasutajatele;
 • tagada ohutus kasutajatele (nt likvideerides jääst ja märgadest puulehtedest tulenevat libedust või kõrvaldades lumest ja langenud okstest tekkinud takistusi)
 • tagada hügieenilisus kinnistul kõrvaldades haigusi tekitada võivat mustust (haiguste profülaktika) ning likvideerides haiguste võimalikke edasikandjaid (putukate ja näriliste tõrje);
 • tasakaalustada kinnisvara eluea jooksul ilmnevaid tehno-majanduslikke protsesse: mustuse pikaajaline toime vähendab eriti tarindite pinnakatete eluiga (seega pikeneb kasutatavus); liigne ning põhjendamatute tehnoloogiate kasutamine puhastamisel (pesemisel, küürimisel) vähendab pinnakatete vastupidavust ja esteetilist välisilmet.

Heakorratööde (puhastamine ja koristamine) käigus ei toimu ühegi tarindi, eseme ega pinna tehnohooldust, so selle osalist ega täielikku asendamist, parandamist ega parendamist. Heakorratööde põhieesmärk seisneb olemasolevate ehitiste ning nende valmistamisel kasutatud materjalide kvaliteeditaseme säilitamises.

HOOLDUSKORISTUS on teenus, mille osutamisel on lepinguliselt täpselt kindlaks määratud tööde teostamise maht, sagedus, kellaajad, puhtusaste ja sisekord. Hoolduskoristuse tellijale garanteeritakse tema kinnisvarale hoolduskoristuse teostamine olenemata ilmast ja aastaajast, mis tähendab, et Teil ei ole enam vaja muretseda töötajate palkade, puhkuste, haigestumise korral asendaja eest, pole vaja hankida sobivaid puhastuskemikaale, vahendeid, tehnikat ega korraldada kalleid ja aeganõudvaid koolitusi. Clean Planet OÜ teeb seda Teie eest, et saaksite pühenduda oma põhitööle.

Hoolduskoristust teostavad kindlalt objektile määratud hoolduskoristajad, kes on läbinud kõrgetasemelise koolituse ja riietatud alati korrektselt ja puhtalt vormiriietusse.


Igapäevane hoolduskoristus

 • põrandate puhastamine (vastavalt pinna suurusele masinaga või käsitsi )
 • vaipkatete ja vahetusvaipade puhastamine tolmuimejaga
 • treppide ja käsipuude puhastamine
 • liftide ja eskalaatori puhastamine
 • välis- ja siseuste puhastamine
 • seinte ja põrandaliistude puhastamine
 • klaasuste ja muude klaaspindade puhastamine
 • riiulite, laudade, toolide ja müügilettide puhastamine
 • tualettruumide puhastamine ja desinfitseerimine
 • prügiurnide igapäevane tühjendamine
 • ja muud tööd vastavalt kliendi vajadustele.


Eripuhastustööd

 • ehitusjärgsed puhastustööd
 • suurpuhastused
 • akende pesu
 • erinevate kõvapõrandapidade süvapesu ja vahatamine
 • pehme mööbli keemiline puhastus
 • prügi äravedu
 • fassaadi pesu
 • kiviparketi survepesu
 • lehtede/lume äravedu
 • muru niitmine
 • ja muud puhastuse eritööd vastavalt tellimisele


Majahoidja teenus/ välisterritooriumi korrashoid

 • igapäevane territooriumi puhastamine
 • prügiurnide tühjendus
 • prügikonteinerite alusplatside korrashoid
 • autoparklate, bussipeatuste, kõnniteede ja välississepääsude lumetõrje
 • libedustõrje
 • lume äravedu
 • erinevad suurpuhastused
 • muru niitmine

Suurte ja komplekssete hangete (näiteks linnaosade heakorra tagamisel) puhul korraldame territooriumite hooldusel haljastuse, prügiveo, lumetööde ja tänavate hoolduse hankelepingute täitmist.


Varustamine

 • tualett- ja kätekuivatuspaberi, seebi, õhuvärskendajatega varustamine ja asendamine vastavalt vajadusele
 • prügikottide varustamine ja asendamine
 • olmeprügi äraveo korraldamine
 • porivaibateenuse korraldamine
Sul on küsimus või tagasiside?
*
*
Teenuse liik / kirja sisu *
*